Terug naar duwo.nl

Over Ons

Een eerlijk huis voor elke student

DUWO strijdt voor een eerlijk thuis voor elke student, ongeacht achtergrond en nationaliteit. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van studentenhuisvesting zijn hierbij randvoorwaarden. Omdat DUWO een non-profit organisatie is kunnen wij ons hier zonder winstoogmerk volledig op focussen. Als studentenhuisvester geven we studenten uit alle windstreken een dak boven hun hoofd. We doen het al bijna driekwart eeuw en dat maakt dat we weten wat onze studenten willen en nodig hebben. Met die inzichten kunnen we duurzame studentenwoningen bouwen, verhuren en beheren tegen eerlijke prijzen en waarin elke student zich thuis voelt.

Meer over onze missie

33692 woningen totaal

15377 onzelfstandig woningen
18315 zelfstandige woningen
8137 woningen in beheer
25535 woningen eigendom DUWO
7717 contracten met University Housing studenten

Overzichtelijk aanbod

Bij ons kun je wonen in grote en kleine studentenflats en -huizen in Amsterdam, Delft, Den Haag, Leiden, Amstelveen, Haarlem, Deventer en Wageningen. Met huisgenoten op kamers of in zelfstandige woningen. Samen met andere studentenhuisvesters bieden wij ons aanbod aan op ROOM.NL. Een landelijk platform voor studentenkamers en -woningen.

Meer informatie

Bouwen aan community

Een leuk ingerichte huiskamer, waar je samen met huisgenoten lekker lounget, spelletjes doet, en studeert. De common rooms krijgen een steeds belangrijkere rol in grote studentencomplexen en draagt bij aan het community-gevoel. Daarom zijn we, samen met de studenten, hard bezig met het opknappen van veel gezamenlijke ruimtes in onze complexen waar bewoners samen kunnen komen.

Duwo duurzaam

Samen werken we aan een duurzame toekomst en het halen van de klimaatdoelstellingen in 2050. Alles wat we nieuw bouwen is daarom duurzaam, maar ook ons bestaande bezit moet in de nabije toekomst aan de duurzaamheidseisen voldoen. Innovatieve techniek is hierbij belangrijk, maar ook het gedrag van onze klanten, onszelf en onze samenwerkingspartners draagt hieraan bij. We proberen ons bezit zo veel mogelijk te verduurzamen met kleine maatregelen zoals zuinig/slimme installaties of met grotere maatregelen zoals duurzame warmtebronnen of zonnepanelen.

Meer informatie

DUWO was eind 2021 contractant voor 80% van de energie-aansluitingen van huurders. Hiervan was alle energie volledig Co2-neutraal.
Van alle elektriciteit die we gebruiken, wekken we momenteel 20 procent zelf op, het grootste deel via warmtekracht en zonnepanelen.’

Veiligheid

Een eerlijk thuis is vooral ook een veilig thuis. We zorgen voor een (sociaal) veilige omgeving voor onze studenten en besteden veel aandacht aan de bouwkundige kwaliteit van de complexen. Brandveiligheid staat hierbij hoog in het vaandel. Goede brandveiligheidstechniek is daarvoor zeer belangrijk. Daarnaast werken we samen met onze bewoners ook aan bewustwording en brandveilig gedrag.

Wij bouwen door

Door ruime ervaring bij het ontwikkelen van projecten voor nieuwbouw of transformatie kunnen we projecten steeds sneller en efficiënter opzetten en realiseren. Zo bouwen we moderne, toegepaste woongebouwen voor studenten op en nabij onderwijsinstellingen en campuslocaties. Door de grote tekorten aan woningen is het onze uitdaging om steeds weer ons aanbod te vergroten. Met het Landelijk Actieplan Studentenhuis- vesting zijn afspraken vastgelegd voor de toevoeging van 60.000 betaalbare studentenwoningen tussen 2022 en 2030.

Meer informatie

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van de bezigheden van DUWO?
Volg ons dan op een van onze social media kanalen of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Instagram Facebook
Youtube Linked-in Nieuwsbrief